ПРО ГЛАВНОЕ...
Форумы - SU / Сушка. Для коллекционеров, любителей старины, истории и антиквариата
Предыдущее посещение: 03 дек 2021 03:41.15 Текущее время: 03 дек 2021 03:41.16


 

Re: ПРО ГЛАВНОЕ...

http://auto.meta.ua/autolaw/kuoap/Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян
Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов'язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.
Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При звертанні до громадянина працівник міліції зобов'язаний назвати своє прізвище, звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.
Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов'язків не вимагає іншого.
Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з цього приводу.
Міліція:
- забезпечує затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам з моменту затримання або арешту (взяття під варту) право захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, реалізацію інших прав затриманих і заарештованих (взятих під варту) осіб;
- негайно, але не пізніш як через дві години після затримання або арешту (взяття під варту) осіб повідомляє про їх місцеперебування родичам та у разі заявлення усної або письмової вимоги - захиснику, а також адміністрації за місцем роботи чи навчання;
- забезпечує харчування затриманих осіб три рази на добу за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України;
- у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та іншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам.
(Частина п'ята статті 5 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005)
У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника.
(Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005 )
Про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову у залученні захисника у протоколі затримання або постанові про арешт (взяття під варту) робиться відповідний запис, який скріплюється підписом затриманої або заарештованої (взятої під варту) особи.
(Статтю 5 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005)
Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками міліції:
- повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття під варту), роз'яснюється право оскаржувати їх у суді;
- надаються усно роз'яснення частини першої статті 63 Конституції України, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому вигляді - роз'яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих під варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;
- забезпечується можливість з моменту затримання або арешту (взяття під варту) захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
(Статтю 5 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2322-IV(2322-15) від 12.01.2005)
У разі невиконання працівниками міліції вимог, встановлених цією статтею, особа, права якої були порушені, та/або її представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються від сплати державного мита.
(Статтю 5 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005)
Відшкодуванню підлягають у повному обсязі:
1) заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок незаконних дій або бездіяльності працівників міліції;
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, якщо його повернення в натурі та в тому ж стані стало неможливим;
3) суми, сплачені громадянином у зв'язку з поданням йому юридичної допомоги;
4) моральна шкода.
(Статтю 5 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005)
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії або бездіяльність працівників міліції завдали моральної втрати громадянинові, моральних страждань, призвели до порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
(Статтю 5 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005)
Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.
(Статтю 5 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005)
Працівники органів міліції несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом.
(Статтю 5 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005)ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ

Стаття 10. Основні обов'язки міліції
Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана:
1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;
2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;
3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;
4) здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, провадити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством;
(Пункт 4 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92)
5) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про них;
6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;
7) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо яких його встановлено, а також контроль за засудженими до кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
8) виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання та адміністративні стягнення;
9) розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених законодавством;
10) проводити криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, забезпечувати у встановленому порядку участь спеціалістів криміналістичної служби у слідчих діях;
11) виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду;
12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати реєстрацію та облік автомототранспортних засобів, приймати іспити на право керування транспортними засобами і видавати відповідні документи; запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів;
(Пункт 12 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III (1642-14)від 06.04.2000)
13) давати відповідно до законодавства дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, а також на відкриття об'єктів, де вони використовуються, контролювати додержання зазначених правил та функціонування цих об'єктів;
14) контролювати додержання громадянами та службовими особами встановлених законодавством правил паспортної системи, в'їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземних громадян та осіб без громадянства;
15) повідомляти відповідним державним органам і громадським об'єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, врятування людей і подання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду;
16) брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;
17) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;
(Пункт 17 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3033-III (3033-14) від 07.02.2002)
18) охороняти на договірних засадах майно громадян, колективне і державне майно, а також майно іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, осіб без громадянства;
19) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих і заарештованих осіб і зданих у міліцію документів, речей, цінностей та іншого майна, вживати заходів до повернення їх законним власникам. Міліція несе відповідальність за збереження зданих цінностей і майна;
20) охороняти, конвоювати та тримати затриманих і взятих під варту осіб;
21) у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам охорони здоров'я про осіб, які становлять групу ризику захворювання на СНІД, і здійснювати за поданням закладу охорони здоров'я з санкції прокурора привід цих осіб, а такожінфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на венеричні захворювання, хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять наркотичні засоби шляхом ін'єкцій, для обов'язкового обстеження і лікування; (Пункт 21 статті 10 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92)
21-1) здійснювати за рішенням суду привід осіб, хворих на заразні форми туберкульозу, до протитуберкульозного закладу;
{Частину першу статті 10 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом N 3537-IV ( 3537-15) від 15.03.2006}
22) здійснювати привід до відповідних державних органів або установ згідно з чинним законодавством та з санкції прокурора громадян, які ухиляються від призову на військову службу;
23) подавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам, представникам державних органів і громадських об'єднань у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;
24) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, які залишились без опікування;
25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством України, безпеку осіб, взятих під захист, у разі надходження від них заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про загрозу їх життю, здоров'ю, житлу чи майну; (Пункт 25 статті 10 в редакції Закону N 1381-XIV (1381-14) від 13.01.2000)
26) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання та контроль рішень сільських, селищних, міських рад із питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших населених пунктах;
(Пункт 26 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III(1642-14) від 06.04.2000, в редакції Закону N 1745-IV(1745-15) від 03.06.2004)
27) забезпечувати громадський порядок під час проведення масових заходів комерційного характеру на кошти організацій або осіб, які їх проводять;
28) забезпечувати згідно із законом підтримання порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, виконання функції щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу;
(Частину першу статті 10 доповнено пунктом 28 згідно із Законом N 762-IV(762-15) від 15.05.2003)
29) забезпечувати затриманим або заарештованим (взятим під варту) особам право на юридичний захист у порядку, передбаченому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
(Частину першу статті 10 доповнено пунктом 29 згідно із Законом N 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005)
Працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.
(Статтю 10 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92)Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1919 ( 1919-99-п ) від 18.10.99
N 395 ( 395-2000-п ) від 22.02.2000
N 956 ( 956-2001-п ) від 09.08.2001
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001
N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1573 ( 1573-2003-п ) від 02.10.2003
N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006
N 948 (948-2007-п) від 18.07.2007 }

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ (додається).


Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. N 341

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ

( У тексті Положення слова "Управління Державтоінспекції МВС" в усіх відмінках замінено словами "Головне управління Державтоінспекції МВС" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 956 ( 956-2001-п ) від 09.08.2001 )
( У тексті Положення слова "Головне управління Державтоінспекції МВС" в усіх відмінках замінено словами "департамент Державтоінспекції МВС" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002 )
( У тексті Положення слова "Національної гвардії" виключено згідно з Постановою КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002 )

1. Державна автомобільна інспекція (Державтоінспекція) є головним органом на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, що входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України.
{ Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 948 (948-2007-п) від 18.07.2007}
До складу Державтоінспекції входять департамент Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху та спеціальний загін "Кобра" особливого призначення при департаменті Державтоінспекції МВС, відділи (відділення) Державтоінспекції з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах, автомобільно-технічної інспекції та реєстраційно-екзаменаційної роботи, підрозділи дорожньо-патрульної служби.
{ Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 в редакції Постанови КМ N 948 (948-2007-п) від 18.07.2007}
МВС через Департамент державної автомобільної інспекції організовує роботу, пов'язану із забезпеченням безпеки дорожнього руху. { Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 948 (948-2007-п) від 18.07.2007}


2. Державтоінспекція у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативними актами МВС.

3. Основними завданнями Державтоінспекції є:
- реалізація в межах своєї компетенції державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
- організація контролю за додержанням законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспортних засобів (далі - транспортних засобів);
- удосконалення регулювання дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки та підвищення ефективності використання транспортних засобів;
- виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, а також виявлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню.

4. Державтоінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
1) бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативних актів і документів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм забезпечення безпеки дорожнього руху і його учасників;
2) вносить пропозиції керівництву МВС стосовно розроблення відомчих нормативних актів про дорожній рух, у тому числі разом з іншими центральними органами виконавчої влади, які після їх прийняття є обов'язковими для центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання (далі - центральні і місцеві органи виконавчої влади та організації);
3) узагальнює практику застосування законодавства з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, розробляє і вносить керівництву МВС пропозиції щодо його удосконалення;
4) здійснює контроль за дотриманням власниками (володільцями) транспортних засобів, а також громадянами, посадовими і службовими особами вимог Закону України "Про дорожній рух", правил, норм та стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, які регламентують вимоги щодо:
- прав і обов'язків учасників дорожнього руху;
- організації дорожнього руху;
- допуску громадян до керування транспортними засобами,
- реєстрації та обліку цих транспортних засобів;
- перевезення надгабаритних великовагових та небезпечних вантажів;
- переобладнання та експлуатації транспортних засобів;
- підготовки та підвищення кваліфікації учасників дорожнього руху;
- технічного стану транспортних засобів;
- виконання власниками автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів вимог безпеки дорожнього руху;
- виготовлення і застосування технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом;
- охорони довкілля від шкідливого впливу транспортних засобів;
5) забезпечує безпеку учасників дорожнього руху, захист їх прав та законних інтересів;
6) виявляє та вживає заходів до попередження і припинення адміністративних правопорушень Правил дорожнього руху, забезпечує розгляд справ, віднесених до відання Державтоінспекції;
7) здійснює профілактику правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та серед його учасників, вносить до центральних і місцевих органів виконавчої влади та організацій подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню таких правопорушень;
8) бере участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, в тому числі пов'язаною з використанням транспортних засобів;
9) забезпечує захист власності учасників дорожнього руху,транспортних засобів і вантажів від злочинних посягань;
10) виявляє і припиняє перевезення з порушенням законодавства вантажів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зброї, боєприпасів тощо;
11) здійснює в межах своєї компетенції відповідно до законодавства заходи, спрямовані на розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
12) забезпечує супроводження в установленому порядку небезпечних, надгабаритних та великовагових вантажів, що перевозяться транспортними засобами;
13) організовує супроводження і забезпечує безпечний рух транспортних засобів спеціального призначення;
14) координує здійснення в Україні науково-технічних розробок з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та їх впровадження у практичну діяльність;
15) вивчає та бере участь у впровадженні в Україні міжнародного досвіду з підвищення безпеки дорожнього руху;
16) здійснює контроль за дотриманням правил утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та правил користування ними;
17) регулює дорожній рух, у тому числі з використанням технічних засобів та автоматизованих систем;
18) вживає разом з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади та організаціями заходів щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму та порушенням Правил дорожнього руху неповнолітніми;
19) проводить державну реєстрацію (перереєстрацію) та облік призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів; прийма державні іспити на право керування транспортними засобами всіх категорій;
{ Підпункт 19 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
20) видає реєстраційні і дозвільні документи на транспортні засоби, посвідчення водія, довідки щодо стану безпеки дорожнього руху та обставин дорожньо-транспортних пригод фізичним і юридичним особам, готує інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи з питань, що належать до її компетенції; { Підпункт 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
21) перевіряє наявність сертифікатів на відповідність транспортних засобів вимогам діючих в Україні правил, норм та стандартів;
22) провадить невідкладні дії на місцях дорожньо-транспортних пригод, вживає у разі потреби заходів для евакуації людей, надання їм першої медичної допомоги, а також сприяє транспортуванню пошкоджених транспортних засобів та охороні майна, що залишилося без нагляду;
23) забезпечує відповідно до своєї компетенції організацію руху транспортних засобів у місцях проведення першочергових аварійно-рятівних робіт, протокольних, спортивних та інших масових заходів;
24) погоджує відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух", інших актів законодавства проекти на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, а також автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування автомобілів, автостоянок, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, проекти детального планування та забудови окремих територій населених пунктів, генпланів окремих забудов в населених пунктах, проекти комплексних транспортних схем та спорудження ліній міського електричного транспорту, бере участь в експертизі проектів генеральних планів населених пунктів;
25) надає учасникам дорожнього руху інформацію, отриману від гідрометеорологічних, дорожніх, комунальних та інших організацій про умови дорожнього руху;
26) надає правову допомогу і необхідну інформацію про умови дорожнього руху його учасникам, особливо неповнолітнім, інвалідам, громадянам похилого віку;
27) бере участь у розробленні нормативів щодо створення безпечних умов для пересування найбільш уразливих учасників дорожнього руху - дітей, інвалідів, велосипедистів і людей похилого віку;
28) організовує і здійснює серед населення роз'яснення законів, інших нормативних актів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, використовує з цією метою засоби масової інформації, а також власні видання, кіно-, відео- і друковану продукцію, проводить огляди, конкурси, змагання, сприяє організації вивчення громадянами, особливо неповнолітніми, Правил дорожнього руху;
29) погоджує проекти конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, бере участь у випробуванні і прийманні зразків нових конструкцій цих транспортних засобів;
30) аналізує обставини і причини виникнення дорожньо-транспортних пригод, забезпечує внесення відомостей про пригоди загиблих і потерпілих у них осіб до єдиної централізованої бази даних, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання таким пригодам; { Підпункт 30 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1427( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
31) визначає основні вимоги щодо організації, регулювання і керування дорожнім рухом;
32) аналізує умови та стан дорожнього руху, виявляє та веде облік аварійно-небезпечних ділянок доріг і вулиць, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації дорожнього руху, вносить їх відповідним підприємствам, установам та організаціям для впровадження, контролює їх виконання;
33) погоджує подані в установленому порядку пропозиції стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проекти та схеми організації дорожнього руху, встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення лінії дорожньої розмітки, розміщення огороджувальних пристроїв, зелених насаджень та зовнішнього освітлення доріг, облаштування, реконструкції, ремонту та ліквідації залізничних переїздів, розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, пересувних торгівельних пунктів і інших споруд, маршрути руху пасажирського транспорту, розміщення посадочних майданчиків, зупинок таксі та інших транспортних засобів, маршрути організованого руху громадян і місця їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;
34) видає в установленому порядку дозволи на рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими, небезпечними вантажами та в колоні, параметри і перелік яких встановлені Правилами дорожнього руху, державними стандартами, угодами про міждержавні перевезення небезпечних вантажів і здійснює контроль за дотриманням при цьому відповідними посадовими і службовими особами та громадянами норм, правил та стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху;
35) разом з власником дороги, вулиці чи залізничного переїзду встановлює місце переїзду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів транспортними засобами на гусеничному ходу;
36) відповідно до законодавства проводить дізнання за фактами дорожньо-транспортних пригод та скоєння інших злочинів;
37) веде автоматизований облік, накопичення, оброблення та використання даних про транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації органами Державтоінспекції, в тому числі відповідних даних про митне оформлення та нотаріальне посвідчення угод щодо них, інформації правоохоронних органів про перебування транспортних засобів у розшуку, під арештом тощо, а також даних, що надходять до органів МВС в рамках міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю;
38) здійснює в установленому порядку на автомобільних дорогах у місцях розташування контрольних пунктів перевірку транспортних засобів та їх власників з метою припинення переміщення викраденого транспорту за межі України;
39) разом з відповідними службами Міноборони, МНС, дорожніх, комунальних, транспортних та інших підприємств, установ та організацій здійснює невідкладні заходи щодо організації дорожнього руху на вулицях і дорогах у разі виникнення стихійного лиха, аварій та катастроф, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, інших надзвичайних подій, а також для евакуації громадян, техніки, підприємств, установ та організацій;
40) контролює внесення обов'язкових платежів власниками транспортних засобів;
41) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з розробленням і виробництвом державних номерних знаків для транспортних засобів і спеціальної бланкової продукції, обладнання і технічних засобів, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху та нанесенням ідентифікаційних номерів транспортних засобів згідно з вимогами міжнародних і державних стандартів, а також програмного забезпечення та технічних засобів, пов'язаних з функціонуванням автоматизованих систем у сфері безпеки дорожнього руху та організації автоматизованої мережі передачі даних у ній; { Підпункт 41 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
42) розглядає заяви, скарги та пропозиції громадян щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, вживає заходів для усунення причин, які їх викликають;
43) веде облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні агрегати до них, видає їм в установленому порядку бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів, а також номерні знаки для разових поїздок; ( Підпункт 43 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 ( 1919-99-п ) від 18.10.99; в редакції Постанови КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002 )
44) погоджує подані пропозиції стосовно закріплення за конкретними ділянками автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів лікувальних закладів, що можуть здійснювати цілодобовий прийом, обстеження і лікування потерпілих;
45) контролює укомплектування патрульних автомобілів і приміщень стаціонарних постів медичним майном і медикаментами для надання першої медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод;
46) створює, утримує та ліквідує спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, затриманих підрозділами Державтоінспекції відповідно до законодавства; приймає працівників для роботи на спеціальних майданчиках чи стоянках та для надання інших платних послуг. Приймання на роботу цих працівників, умови оплати їх праці та інші умови визначаються договором, укладеним між працівником та підрозділом Державтоінспекції, а утримання зазначених працівників здійснюється за рахунок коштів, що надходять як плата за тимчасове зберігання транспортних засобів та інші послуги, які надаються Державтоінспекцією; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 46 згідно з Постановою КМ N 395 ( 395-2000-п ) від 22.02.2000 )
47) забезпечує організацію та контролює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, веде облік суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять зазначену діяльність, видає їм в установленому порядку бланки свідоцтв про підготовку водіїв. ( Пункт 4 доповнено підпунктом 47 згідно з Постановою КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002 )


5. Підрозділи Державтоінспекції мають права, передбачені Законами України "Про міліцію", "Про дорожній рух", "Про оперативно-розшукову діяльність", іншими нормативно-правовими актами, що регулюють їх діяльність. Зокрема, працівники Державтоінспекції під час виконання службових
обов'язків мають право:
1) перевіряти виконання власниками (володільцями) транспортних засобів вимог законодавства, в тому числі правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони довкілля, а також вимагати і отримувати від них безплатно необхідні відомості та документацію; здійснювати
контроль транспортних засобів Міноборони, Держкомкордону, СБУ, внутрішніх військ МВС, інших утворених відповідно до законів військових формувань тільки в частині дотримання водіями Правил дорожнього руху;
2) давати посадовим і службовим особам та громадянам обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавства, в тому числі правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а у разі невиконання таких приписів - притягувати винних осіб до передбаченої законодавством відповідальності;
3) вживати відповідно до законодавства необхідних заходів для розшуку злочинців та викрадених транспортних засобів, провадження дізнання, розслідування кримінальних справ за фактами дорожньо-транспортних пригод та інших злочинів, у військових частинах і з'єднаннях Збройних Сил, підрозділах Служби безпеки та інших утворених відповідно до законів військових формувань, провадити дізнання тільки за фактами конкретних дорожньо-транспортних пригод та пов'язаних з ними злочинів; ( Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002 )
4) обмежувати, забороняти та вносити оперативні зміни в організацію руху на окремих ділянках автомобільних доріг і вулиць у випадках затримання злочинців, проведення в установленому порядку масових та протокольних заходів або у разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, під час стихійного лиха, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій, а також на залізничних переїздах, що не відповідають правилам їх утримання у безпечному для дорожнього руху стані; забороняти чи припиняти ремонтно-будівельні та інші роботи на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, що проводяться з порушенням правил, норм та стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, у невідкладних випадках самостійно огороджувати зазначені ділянки технічними засобами регулювання дорожнього руху з наступним відшкодуванням цих витрат виконавцями робіт;
5) зупиняти транспортні засоби у разі порушення вимог правил, норм та стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про їх технічну несправність або забруднення довкілля, а також у разі наявності даних про те, що вони використовуються з протиправною метою, оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв документи на право користування і керування ними, дорожні(маршрутні) листи та відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним та іншим документам, а також перевіряти їх наявність у базах даних автоматизованих інформаційно-пошукових систем Державтоінспекції, у передбачених законодавством випадках затримувати ці документи та вантажі;
6) забороняти подальший рух та відстороняти від керування транспортними засобами водіїв у випадках, передбачених Правилами дорожнього руху та іншими актами законодавства;
7) проводити в установленому законодавством порядку огляд осіб, які підозрюються у вчиненні адміністративного правопорушення або злочину для визначення наявності в їх організмі алкоголю, наркотичних засобів, психотропних чи токсичних речовин або направляти чи доставляти зазначених осіб до медичних установ, якщо результат огляду необхідний для підтвердження чи спростування факту правопорушення або об'єктивного розгляду;
8) застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю у випадках і в порядку, передбачених законодавством;
9) здійснювати в установленому законодавством порядку адміністративне затримання і особистий огляд громадян, які вчинили адміністративне правопорушення, огляд їх речей, транспортного засобу і вантажу;
10) використовувати в установленому порядку спеціальні технічні і транспортні засоби для виявлення і фіксації порушень правил дорожнього руху, обстеження водіїв, нагляду за технічним станом транспортних засобів, автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, примусової зупинки транспортних засобів, їх транспортування на спеціальні майданчики у випадках порушень водіями правил зупинки і стоянки, дешифрування показань тахографів;
11) здійснювати в установленому порядку фотографування, звукозапис, кіно- та відеозйомку для виявлення та фіксації протиправних діянь;
12) використовувати засоби масової інформації для доведення до громадськості оперативних повідомлень про зміни в організації дорожнього руху, факти злочинів на транспорті, розшук злочинців та стан аварійності тощо;
13) здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів, додержанням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та шкідливого впливу фізичних факторів, встановлених для відповідного типу автомобільного транспорту та сільськогосподарської техніки;
14) у випадках, передбачених законодавством, затримувати транспортні засоби і доставляти їх, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів, на спеціальні майданчики чи стоянки Державтоінспекції для тимчасового зберігання; ( Підпункт 14 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395 ( 395-2000-п ) від 22.02.2000 )
15) використовувати в установленому порядку транспортні засоби, за винятком спеціальних і оперативних, дипломатичних та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, для виконання непередбачених невідкладних службових обов'язків, пов'язаних із затриманням правопорушників, та для транспортування пошкоджених транспортних засобів, а також для відправлення до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують негайної медичної допомоги;
16) вживати заходів до заборони експлуатації пасажирського транспорту, а також перевезення надгабаритних, великовагових та небезпечних вантажів у разі невиконання водіями, посадовими і службовими особами правил норм, стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, притягати винних у цьому до відповідальності згідно із законами та стягувати з них установлені суми зборів; { Підпункт 16 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001, N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
17) забезпечувати в установленому законодавством порядку заборону експлуатації транспортних засобів; { Підпункт 17 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
18) не допускати до експлуатації транспортні засоби і пристрої до них, виготовлені або переобладнані з порушенням вимог нормативів, без проектної документації (у випадках коли така документація передбачена відповідними нормативними актами) або за документацією, не погодженою у відповідному порядку;
19) вимагати від посадових і службових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання, а також від громадян документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби та номерні агрегати до них;
20) викликати до Державтоінспекції громадян, посадових і службових осіб у справах і за матеріалами, які перебувають у провадженні, для дачі письмових чи усних пояснень;
21) забезпечувати відповідно до законодавства оформлення адміністративних правопорушень та брати пояснення в громадян, представників юридичних осіб з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, вживати відповідних заходів з метою притягнення винних до відповідальності, а також перевіряти у водіїв наявність медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом відповідної категорії під час отримання або обміну посвідчення водія та проведення державного технічного огляду транспортних засобів; { Підпункт 21 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
22) залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до її компетенції, та утворювати в разі потреби комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи, а також співпрацювати з громадськими формуваннями з питань забезпечення безпеки дорожнього руху; { Підпункт 22 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }

( Підпункт 23 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002 )

24) перевіряти на відповідність встановленим правилам, нормам та стандартам з безпеки дорожнього руху проекти детальної забудови окремих територій населених пунктів, генеральні плани окремих забудов в населених пунктах, комплексні транспортні схеми міст та автоматизовані системи, дислокацію технічних засобів регулювання дорожнього руху;
25) подавати пропозиції відповідним місцевим органам виконавчої влади щодо фінансування проектних і будівельних робіт для поліпшення стану вуличної мережі та організації дорожнього руху в населених пунктах; ( Підпункт 25 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
26) вимагати від установ та організацій, фізичних і юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги до забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників; { Підпункт 26 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
27) забороняти встановлення та експлуатацію технічних засобів регулювання дорожнього руху, кіосків, панно, рекламоносіїв, плакатів, транспарантів , що не відповідають вимогам правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху;
28) визначати потребу в підготовці спеціалістів для служб і підрозділів Державтоінспекції, а також у навчальних закладах для цієї мети, укладати з ними відповідні угоди щодо забезпечення їх сучасними технічними засобами організації і контролю за дорожнім рухом;
29) у межах своєї компетенції брати участь у:
- здійсненні науково-технічних розробок з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та їх упровадження в практичну діяльність;
- організації навчання громадян Правил дорожнього руху, підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів;
- здійсненні контролю за діяльністю, пов'язаною з виготовленням, ремонтом і перевіркою технічного стану транспортних засобів, перевезенням вантажів і пасажирів, іншими видами діяльності суб'єктів господарювання, що впливають на безпеку дорожнього руху;
- розгляді проектів забудови територій населених пунктів, комплексних транспортних схем, розміщення об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд і конструкцій, транспортних зупинок, зелених насаджень і зовнішнього освітлення в межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, маршрутів руху пасажирського транспорту і дорожнього перевезення небезпечних вантажів; схем організації дорожнього руху, установлення дорожніх знаків, нанесення лінії дорожньої розмітки;
- забезпеченні подання невідкладної медичної допомоги потерпілим дорожньо-транспортних пригодах особам;
- здійсненні контролю за внесенням обов'язкових платежів власниками (володільцями) транспортних засобів під час проведення їх державної реєстрації (перереєстрації), державного технічного огляду та зняття з обліку;
- ознайомленні громадськості з використанням засобів масової інформації із станом безпеки дорожнього руху та організації профілактичних заходів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;
- роботі державних комісій з приймання в експлуатацію транспортни засобів, об'єктів дорожнього сервісу та інженерних споруд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів;
- міжнародному співробітництві у сфері безпеки дорожнього руху, вивченні міжнародного досвіду з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;
{ Підпункт 29 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001; в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
30) передавати в установленому порядку матеріали на осіб, які порушили вимоги законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, на розгляд інших державних органів; { Підпункт 30 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
31) у випадках, передбачених законодавством, позбавляти водіїв права на керування транспортними засобами та вилучати посвідчення;
32) отримувати від органів юстиції, митних та правоохоронних органів необхідну інформацію про митне проходження та оформлення транспортних засобів, нотаріальне посвідчення угод щодо них, перебування транспортних засобів у розшуку, під арештом тощо, в тому числі інформацію, що надходить до органів МВС у рамках міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю;
33) здійснювати супроводження відповідних транспортних засобів патрульним транспортом Державтоінспекції, погодження в установленому порядку питань забезпечення безпеки дорожнього руху, реалізацію спеціальної продукції Державтоінспекції, доставку, буксирування, збереження і охорону транспортних засобів, затриманих відповідно до законодавства і доставлених на спеціальні майданчики чи стоянки, зазначені у підпункті 46 пункту 4 цього Положення, видачу технічних умов на проектування тощо. У разі якщо законодавством передбачено надання зазначених послуг за плату, отримані кошти, після сплати встановлених законом податків і зборів (обов'язкових платежів), спрямовуються на зміцнення матеріально-технічної бази Державтоінспекції та фінансування соціальних програм. ( Підпункт 33 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395 ( 395-2000-п ) від 22.02.2000 )

6. Департамент державної автомобільної інспекції підпорядковується МВС, а управління (відділи) державної автомобільної інспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - відповідним головним управлінням, управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. { Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 948 (948-2007-п) від 18.07.2007}
Начальник департаменту Державтоінспекції МВС призначається на посаду Міністром внутрішніх справ в установленому порядку. ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 1573 ( 1573-2003-п ) від 02.10.2003 )
Начальники управлінь (відділів) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку за погодженням з начальником департаменту Державтоінспекції МВС. ( Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002; в редакції Постанови КМ N 948 (948-2007-п) від 18.07.2007 )

( Абзац четвертий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002 )

7. Державтоінспекція провадить свою діяльність у взаємодії з іншими службами і підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами та органами місцевого самоврядування і об'єднаннями громадян, в тому числі інших держав, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, військовою інспекцією безпеки дорожнього руху та іншими підрозділами Міноборони, Служби безпеки, Держкомкордону, Державної митної служби, посадовими і службовими особами та громадянами з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників, охорони громадського порядку, профілактики та розкриття злочинів і зменшення забруднення транспортом навколишнього середовища, а також надає їм необхідну допомогу у розв'язанні цих проблем. Працівники Державтоінспекції не залучаються до виконання завдань, що не належать до її компетенції.
При департаменті Державтоінспекції МВС діє Центр безпеки дорожнього руху, а також можуть утворюватися науково-технічна рада та інші дорадчі органи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1457 ( 1457-2002-п ) від 26.09.2002; в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

8. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Державтоінспекції здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування. Чисельність працівників підрозділів Державтоінспекції, що утримуються на кошти державного бюджету, і витрати на їх утримання затверджуються Кабінетом Міністрів України. Чисельність працівників Державтоінспекції, що утримуються на кошти місцевих бюджетів, і витрати на їх утримання визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням головних управлінь МВС, управлінь МВС регіонів, погодженим з Міністерством внутрішніх справ.

9. Департамент Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху при департаменті Державтоінспекції МВС є юридичними особами, мають рахунки в установах Державного казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }trasser писал(а):
Недавно обновил рабочую Ниву--взял новую,и вот что имею на пробеге в 7000 км:

1.Сальник переднего редуктора-потёк и заменен.
2.Сальник заднего редуктора-потёк и заменен.
3.Сальник коренного-потёк сильно и внезапно и поменян.
4.Шаровая правая поменяна,одна из левых на очереди.
5.Диск сцепления кривой,что при трогании ощущается в полной мере.
6.Течь на муфте от Гура.
7.Заменен патрубок на двигатель,по причине обрыва-резина гамно,даже без капроновых вставок,мягкая,жду остальных.
8.Пару раз уже выбило разные скорости,нахожусь в ожидании продолжения.
9.Раздатка уже начала хорошо вибрировать,в салоне от этого постоянно шурупы затягиваю.
10.Позавчера внезапно тяга пропала,разбираться не стал,тише едешь-дальше будешь.
Ну,о таких мелочах,что где-то что-то заскрипело ,застучало или загудело,я молчу,а то иначе надо будет всё разбирать и собирать заново.

Прошу заметить,что проехал целых 7 т.км :lol: --думал прошлая машина была не совсем удачная(движок стукнул на 3 тыс.км),но теперь уже так не думаю,там хоть ходовая была получше.
Так что Владимиру Владимировичу не завидую-намается он с Нивой ,и так государственых дел невпроворот :lol:
А все таки она (Нива) мне нравится... :wink:Газ для шин

Уловка мошенника. Года три назад украинские шиномонтажные мастерские стали массово предлагать новую услугу - заправку шин газом. Судя по аннотациям, в состав "шинного" газа входят азот, аргон, неон, гелий и другие полезные вещества. "Азот нужен для того, чтобы шина не окислялась, неон и гелий - для плавности хода, а также для улучшения амортизации колес и сохранения постоянного давления. В состав добавляют аргон, чтобы газовая смесь не вылетала через повреждения шины и неплотные места прилегания шины и диска", - написано в рекламе. У супергаза, по данным продавцов, есть еще множество полезных свойств: он улучшает управляемость, устойчивость автомобиля, уменьшает тормозной путь и шум от соприкосновения шин с дорожным покрытием. Стоимость услуги - 50-100 грн. (в зависимости от "фирменности" продукта). Заправка же шин обычным воздухом стоит 5 грн.

На самом деле. "Кроме внутреннего воздействия на резину, есть еще не менее агрессивный воздух снаружи, так что об эффекте коррозионной стойкости говорить смысла нет. То же самое касается мягкости "шинного" газа: все газы в природе имеют одинаковую жесткость", - говорит Марк Бородай, эксперт-автотехник КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз).

Но и это еще не все. Работник одной из шиномонтажных мастерских на условиях анонимности поведал нам, что на самом деле под видом спецгаза в шины закачивают обычный воздух. "Но клиенты все равно говорят о том, что чувствуют улучшение в поведении автомобиля. Психология", - поясняет мастер. Фактически, шиномонтажники придумали способ делать деньги из воздуха в буквальном смысле.

Полезный совет. Заправляйте шину обычным воздухом и ни в коем случае не переплачивайте за газ в 20-кратном размере.

Активатор топлива

Уловка мошенника. "Хит" последних нескольких лет - активаторы топлива. На рынке предлагают устройство, которое необходимо врезать в топливопровод.

По данным разработчиков, когда топливо проходит через активатор, тот посредством создания электромагнитных завихрений "заряжает" молекулы бензина или дизеля, что заставляет топливо сгорать эффективнее.

На самом деле. По мнению Александра Воронкова, директора Государственного предприятия "Научно-исследовательский институт химических технологий "Химтехнология", при помощи одного лишь электромагнитного излучения добиться повышения экономичности невозможно. "Это шарлатанство", - говорит эксперт. Причем, специалист по химии даже не может представить себе, каким образом электромагнитное излучение может повлиять на свойство нефтепродуктов. Подтверждают его мнение и результаты испытаний немецкого журнала "Auto Motor and Sport", которые показали абсолютную бесполезность описанного выше девайса.

Полезный совет. Добиться реальной экономии можно за счет изменения стиля вождения.

Таблетки для бензина

Уловка мошенника. Последние два года на автобазарах активно продают специальные таблетки, которые следует добавлять в топливо, - так называемые биодобавки. По словам разработчиков, такая таблетка уменьшит расход топлива аж на 30%. Другие свойства таблеток: оптимизация процесса сгорания, улучшенная теплоотдача, очистка трубопровода и топливного бака. Цена - 180грн. за 10 капсул. Расход - 1 капсула на 60 литров топлива.

На самом деле. По данным московского института НАМИ, подобные таблетки - вовсе не какая-то чудо-жидкость, а самый обычный нафталин. А средство это известно еще с 80-х годов - нафталин повышает октановое число. Правда, есть и последствия - нафталин этот образует невероятное количество нагара в топливной системе и кристаллизуется, забивая шланги, бензонасос и форсунки инжектора.

Полезный совет. Снизить расход топлива и продлить жизнь автомобиля можно за счет использования качественного топлива, изменения манеры езды и поддержания автомобиля в идеальном техсостоянии.

Панацея от камеры

Уловка мошенника. С введением новых штрафов за нарушение ПДД на автомобильных рынках появился новый товар - средства защиты от гаишных фото- и видеокамер.

Рамки и лаки. Автолюбителю на выбор предлагается огромный ассортимент самых различных рамок: лученепроницаемая, "с засветкой", "с автоматическим затемнением", "светоотражающая". Стоимость - от 50 до 800 грн. По словам продавцов, для камер ГАИ номера автомобилей, оснащенных подобными устройствами автомобилей, не видны. То же самое касается работы спрея "фотоблокер", рекламируемого в интернете, - он засвечивает снимок только при условии работы камеры с яркой вспышкой, но спецсредства ГАИ работают без нее.

На самом деле. Принцип работы, фиксирующей функции камер ГАИ, не отличается от работы обычного фотоаппарата. Даже если сфотографировать номер обычным цифровиком, его будет прекрасно видно как с рамкой, так и без нее.

Полезный совет. По-настоящему эффективной защитой от штрафов является езда по правилам.ПИДАРАСЫ ОХРЕНЕЛИ
http://vlasti.net/news/39994Дожили блин...
:shock: :evil: 8) :wink:

20 выходцев с Кавказа попытались перекрыть Садовое кольцо в Москве
19:35 РИА «Новости»
Около 17.00 несколько иномарок с флагами Чечни и Ингушетии выехали на Садовое кольцо, нарушая правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации. При этом из автомобилей велась беспорядочная стрельба. Правонарушители задержаны.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы около 20 выходцев с Кавказа за попытку перекрыть на автомобилях Садовое кольцо и беспорядочную стрельбу из травматического оружия, сообщил РИА Новости представитель Управления информации столичного ГУВД.

По его словам, около 17.00 несколько иномарок с флагами Чечни и Ингушетии выехали на Садовое кольцо, нарушая правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации. При этом из автомобилей велась беспорядочная стрельба.

«Милиционеры блокировали проезд своими машинами. Правонарушители пытались таранить, стреляя при этом в сторону милиционеров», — сказал собеседник агентства.

«Сотрудники ДПС вместе с бойцами ОМОНа задержали данные автомашины и доставили водителей и пассажиров в отделение милиции. Всего задержано двое жителей Чечни и 17 жителей Ингушетии, у которых изъято два травматических пистолета», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас с задержанными проводится разбирательство. Гражданам, пострадавшим от действий этих лиц, просьба сообщать в ОВД «Замоскворечье» или на службу «02».
http://news.mail.ru/incident/2542591:shock: :shock: :shock: Дожились :crazy:
Что будет лет через 10 :?: :crazy:а зачем задержали? надо было на поражение стрелять...Вадим Тарутин писал(а):
а зачем задержали? надо было на поражение стрелять...

+1ТАН писал(а):
Правонарушители пытались таранить, стреляя при этом в сторону милиционеров

Где-нибудь в США только за попытку направить ствол в сторону копа стреляют на поражение.А у нас ....задержали-чтоб бабла снять...Надо было отстрелять гадов :!:В управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы также сообщили, что нарушителей удалось задержать только в районе Красносельского моста.
"При этом они попытались оказать сопротивление и таранили машину ГИБДД. Во время личного досмотра у задержанных было изъято два травматических пистолета", - заявили в ГУВД.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=49F333A42EAE5
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy:Правовое государство...sedoi писал(а):
Правовое государство...

С кристально-чистыми правоохранительными органами...
Им бы только с демонстрантами воевать...
Плохо это все, очень плохо...
:evil: :shock: 8) :(Самое обидное в том, что им за это ничего не будет....На сайте ГУВД http://www.petrovka38.ru/rus/ НИЧЕГО НЕТ!!!
"Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо..."
:crazy: :shifty: :whistlin:Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян
Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов'язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.
Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При звертанні до громадянина працівник міліції зобов'язаний назвати своє прізвище, звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.
Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов'язків не вимагає іншого.
Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з цього приводу.
Міліція:
забезпечує затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам з моменту затримання або арешту (взяття під варту) право захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, реалізацію інших прав затриманих і заарештованих (взятих під варту) осіб;
негайно, але не пізніш як через дві години після затримання або арешту (взяття під варту) осіб повідомляє про їх місцеперебування родичам та у разі заявлення усної або письмової вимоги - захиснику, а також адміністрації за місцем роботи чи навчання;
забезпечує харчування затриманих осіб три рази на добу за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України;
у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та іншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам.
{ Частина п'ята статті 5 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }
У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника. { Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }
Про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову у залученні захисника у протоколі затримання або постанові про арешт (взяття під варту) робиться відповідний запис, який скріплюється підписом затриманої або заарештованої (взятої під варту) особи. { Статтю 5 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }
Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками міліції:
повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття під варту), роз'яснюється право оскаржувати їх у суді;
надаються усно роз'яснення частини першої статті 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ), права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому вигляді - роз'яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих під варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;
забезпечується можливість з моменту затримання або арешту (взяття під варту) захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
{ Статтю 5 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }
У разі невиконання працівниками міліції вимог, встановлених цією статтею, особа, права якої були порушені, та/або її представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються від сплати державного мита. { Статтю 5 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }
Відшкодуванню підлягають у повному обсязі:
1) заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок незаконних дій або бездіяльності працівників міліції;
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, якщо його повернення в натурі та в тому ж стані стало неможливим;
3) суми, сплачені громадянином у зв'язку з поданням йому юридичної допомоги;
4) моральна шкода.
{ Статтю 5 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії або бездіяльність працівників міліції завдали моральної втрати громадянинові, моральних страждань, призвели до порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. { Статтю 5 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }
Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру. { Статтю 5 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }
Працівники органів міліції несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом. { Статтю 5 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }
У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду господарської діяльності. { Статтю 5 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }


Реклама на форумах - Правила поведения - Как зарегистрироваться?
Рейтинг@Mail.ru
Chepelivski Vitali 1999-2021 © Карта форума