Прошу помочь с переводом. Кыргызкий
Форумы - SU / Сушка. Для коллекционеров, любителей старины, истории и антиквариата
Предыдущее посещение: 26 фев 2021 18:24.07 Текущее время: 26 фев 2021 18:24.07


 

Прошу помочь с переводом. Кыргызкий

Если не сложно пару дней тему не сносите :flowers:
Жаныбек казы
Бүгүнкү күндө эл арасында басмачылар жөнүндө ар кандай сөздөр көп айтылат. Бул албетте табигый нерсе. Эл өз тарыхына кайдыгер мамиле кылалбайт. Антсе да кээ бирөөлөр элдин көз карандысыздыгы үчүн күрөшкөн деп басмачыларды актап жибергиси келгендери да бар. Албетте бул бир беткей жыйынтык, миңдеген бейкүнөө кандаштарыбыздын жаркын элесин, алардын арбагын сыйлабагандыкка жатат. Бирок, ошону менен бирге эле басмачылык кыймылы жөнүндө унчукпай коюу анын жетекчилери болгон корбашылар тууралуу кандайдыр бир маалымат бербөө, бүгүнкү муундагы жаштардын деги эле басмачылыктан кабары жок кишилердин ар кандай ушак-айың сөздөрдүн жетегинде калаары анык. Ошондуктан, басмачылыктын көрүнүктүү өкүлү Жаныбек казы жөнүндө кененирээк кеп салууну чечтик.
Орто Азиядагы басмачылардын эң көрүнүктүү инсандарынын бири болгон Жаныбек казы 1869-жылы туулган. Ал Ош уездиндеги Ак-Жар болушун бийлеген өтө таанымал адам болгон. Октябрь революциясынын кыргыз жергесине келишине ал каршы чыккан эмес. Ал Көршермат сыяктуу бөлөк корбашыларга окшоп айылын талабады, бийликтегилер менен тил табышып, үч жолу өз ыктыяры менен Кеңеш Өкмөтү тарабына өтүп 1927-жылга чейин Өзгөн районунун аймагында жашады. Өз ыктыяры менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде Жаныбек 1922-жылдын апрелинде Гайып паңсат, Осмон ажы, Абдылдабек, Кошбай корбашылар менен бирдикте Кеңеш өкмөтүнө өтүшкөн. Кеңеш өкмөтү Жаныбек казыга ишеним көрсөтүп 25 жигитин куралы менен калтырган. Ал жогорудагы корбашылар менен бирдикте Кызыл Армиянын бөлүктөрүнө жардам көрсөтүп Муэтдин бандасын талкалоого активдүү катышат.
Жаныбек казы негизинен өзү чукугандай сөз тапкан, таамай сүйлөгөн, окуган-чокуган киши болгон. Адегенде элдин арасында анын кадыр- баркы өтө жогору болчу. Архивдик документтерде: Жаныбек казы 25 жигити менен Кеңеш өкмөтү тарабына өтүп, жигиттери Кара-Шорого кетип, өзү аз гана жигиттери менен Өзгөндө мамсооданын ишин аткарып калат. Милдети элден мал сатып алып, жүн өткөрүү болчу.
Жаныбек казыны Кеңеш өкмөтүнө душман кылган анын жигиттери болду. Алар ага айтпастан Алай-Кууга барышып, 1927-жылдын апрель айында Алай-Куудагы чегара заставаларына кол салышат. Аны уккан казы өтө капаланат, жигиттерин сабайт, айла жок Кызыл Армиянын кыргынына калбоо үчүн из жашырат. Мына ушундай окуядан кийин Жаныбек казынын "бандаларын" жок кылуу үчун ошол эле жылдын май айында комсоставдын начальниги Вахалов Павел Васильевич башында турган 2 кол пулемёт, мылтык, гранаталар менен куралданган, курамында 23 курсант аскер эскадронунан 24 жоокер жөнөтүлөт. Буларга Токмокто жайгашкан кавалериянын отряды кошулуп, Ат-Башыга келишет. Бир жарым ай бою Ак-Сай-Арпадагы 4200 метр бийиктиктеги аска-зоолорду ашып июнь айында Жаныбек казынын жигиттерин талкалашат.
Бул окуяны төмөндөгү архивдик маалымат менен тастыктап кетсек: "Вахалов Павел Васильевич командалык кылган кыргыз кавалериялык атчандар дивизиясынын негизги милдети Ак-Сай-Арпа өрөөнүндө жортуп жүргөн Жаныбек казынын басмачыларын талкалоо болгон. 1927-жылдын июнь айында Вахалов командалык кылган бул отряд Ак бейитте болуп, Кашка-Суу чегара заставасы тараптан өтүп, Ак-Сай-Арпа өрөөнүндө Жаныбектин жоон топ басмачылары менен салгылашат. Бул күтүүсүз каршылыкка тушуккан Жаныбек казы мүлктөрүн жана окко учкан бир топ басмачыларды таштай качып, эч каршылыксыз чегара тараптан өтө качып Кашкар тарапка бет алган. Бул согушта кызыл аскер тарабынан бир пулемётчик чегарачы каза болгон. Анын аты жөнүн Вахалов гана билет" деп маалымдалат Кыргыз АССРинин Борбордук аткаруу комитетинин документалдык материалдарында.
Ошентип, Кытайга кире качкан Жаныбек казы арадан эки ай өтпөй Кыргызстанга кайрылып келип туугандарынан кабар алат. Ал ага чейин 1927-жылдын август айында Кашкардан 150 чакырым аралыкта жашыруун жерде Англиянын консулу Гиллан менен жолугушат. Андан акчалай чоң жардам алган Жаныбек казы Кара-Шородо, Мырза-Акеде, Өзгөндө калган урук-туугандарына чабарман жөнөтөт. Бирок, колхоздошуу башталып, эл бирикме чарбага өтө баштагандыктан, алардан колдоо алалбай Жаныбек казы өз жигиттери менен айыл-кыштактарды чаап, талкалап өрттөп тоногон деп жазылат Кеңеш өкмөтүнүн архивинде. Бирок, жергиликтүү эл андай болбогонун азыркыга чейин айтып келишет. Чындыгында Жаныбек казы Кеңеш өкмөтүнүн чагымчыл саясатынын курмандыгына кабылып, өз мекенинен кетүүгө аргасыз болгон.
Жазып алган:flowers:Влад!
А ты не пробовал просто в бюро переводов обратиться?
Например http://www.masterperevoda.ru/kirghiz.php
LOL :flowers:ТАН писал(а):
Влад!
А ты не пробовал просто в бюро переводов обратиться?
Например http://www.masterperevoda.ru/kirghiz.php
LOL :flowers:

это ехать надо,да и была надежда на коллег из АЗИИ :(У дворников можно спросить или в ближайшей "Пятерочке". LOL :flowers:
На Арбате во всех сувенирных магазинах киргизы работают.novichok67 писал(а):
У дворников можно спросить или в ближайшей "Пятерочке". LOL :flowers:
На Арбате во всех сувенирных магазинах киргизы работают.

Сомневаюсь что у Влада рядом магазин пятерочка есть :D ,может киргизов если только соседи в обслуге держат.А если попробовать он-лайн переводчик найти?Сталкер писал(а):
А если попробовать он-лайн переводчик найти?

У меня не получилось.
Точнее сказать, как бы он-лайн переводчики с киргизского есть, но данный текст не переводят!
:crazy: LOL :whistlin:zenin110 писал(а):
novichok67 писал(а):
У дворников можно спросить или в ближайшей "Пятерочке". LOL :flowers:
На Арбате во всех сувенирных магазинах киргизы работают.

Сомневаюсь что у Влада рядом магазин пятерочка есть :D ,может киргизов если только соседи в обслуге держат.

:D :D :DЖаныбек Казы
На сегодняшний день среди народов идут разные толкования (легенды) о басмачах. Народ не может равнодушно относиться к своей истории. Некоторые оправдывают действия басмачей, говоря что они боролись за независимость народа, конечно это односторонние выводы, выраженные как неуважение памяти наших павших соотечественников. В тоже время молчание о движении басмачей, недовидение информации об их главарях (корбашы) приводят к неправильному истолкованию сегодняшней молодежью, а также осведомленности наших граждан (людей).
В связи с этим мы хотим дать раскрытую информацию о видном представителе басмачества Жаныбек казы.
Видная личность среди басмачей Средней Азии Жаныбек Казы, родился в 1869 году. Он был известной личностью, управляющим Ак-Жарского округа Ошского уезда. Он не сопротивлялся приходу Октябрьской революции на землю кыргызов. Он, как некоторые главари басмачества, такие как Коршермат, не грабил своих односельчан. Нашел общий язык с представителями власти, три раза переходил на сторону советской власти и до 1927 г. жил в Узгенском районе. Вследствии агитирования других басмачей, такие главари, как Гаип пацсат, осмон ажы, Абдылдабек, Кошбай в апреле 1922 года приняли сторону советской власти. Советская власть оказала доверие Жаныбек казы и выделила в его распоряжение 25 вооруженных джигитов. Он с вышеперечисленными главарями, принял совместное участие с Красной армией в ликвидации банды Муэтдина. Жаныбек казы был образованным и красноречивым, с самого начала он имел высокий авторитет среди своих соотечественников. По версии архивных документов, из 25 джигитов принявших сторону советской власти, основная часть ушла в Кара-Шоро, а Жаныбек казы с меньшим количеством остался в Узгене для руководства гос.закупками. В его обязанности входила покупка скота от населения и заготовка шерсти. Джигиты Жаныбек казы подставили его и выставили врагом Советской власти. Не оповестив его пошли в Алай-Куу и в апреле 1927 г. напали на пограничную заставу в Алай-Куу. Узнав об их действиях, он рассвирепел и наказал джигитов, после чего вынужден был скрываться от преследования Красной Армии. После этого события в мае 1927г. в целях уничтожения «банды» Жаныбек казы был направлен эскадрон из 24 солдат, 23-и из которых были курсанты, под руководством начальника комсостава Валалова Павла Васильевича. В их распоряжении были 2-а ручных пулемета, винтовки и гранаты. К ним присоединился отряд кавалеристов, расположенных в Токмоке и пришли в Ат-Баши. За полтора месяца отряд проделал путь по горам Ак-Сай-Арпа на высоте 4 200 метров и в июне уничтожили воинов Жаныбек казы. Эти события подтверждены следующими выдержками из архивных документов: «Основной задачей конной кавалерии под командованием Вахалова Павла Васильевича, было уничтожение басмачей Жаныбек казы, которые находились в районе Ак-Сай-Арпа. В июне 1927г. отряд под командованием Вахалова вышли из Ак-Битике, прошли через заставы Кашка-Суу и в районе Ак-Сай-Арпа сразились с большой группой басмачей Жаныбек казы. В виду внезапного нападения Жаныбек казы, бежал, бросив все свое имущество и тела погибших воинов и без сопротивления перешел границу в сторону Кашкар. В этом сражении погиб 1 пулеметчик, пограничник со стороны Красной армии. Имя погибшего красноармейца знает только Вахалов.» Так описано в архивных документах Центрального исполнительного комитета Кыргызской АССР.
Через два месяца, Жаныбек казы вернулся к родственникам из Китая в Кыргызстан. До этого в августе 1927 года он тайно встретился с консулом Англии Гилланом в местечке находящимся в 150 км. от Кашкара.
Получив от него денежную помощь, Жаныбек казы посылает гонца к своим родственникам находящимся в Кара-Шоро, Мырза-Аке и Узгене. В архивных документах Советской власти написано, что в то время началась коллективизация и тем самым Жаныбек казы не получил поддержку от своих родственников и Жаныбек казы начал со своими джигитами уничтожать и сжигать деревни. Но местные жители до сегодняшнего дня утверждают, что этого не было. На самом деле Жаныбек казы попал под грязные интриги Советской власти и он был вынужден покинуть свою Родину.Влад,с тебя пузырь :flowers:legin писал(а):
Влад,с тебя пузырь :flowers:

Олег,спасибо огромное!!!!! ЯСНЫЙ ПЕНЬ. :flowers: Кто к кому быстрей в гости попадет?в столице тоска-лучше вы к нам :flowers:legin писал(а):
в столице тоска-лучше вы к нам :flowers:

:flowers: мы можем тоску разагнать :D все в наших силах


Реклама на форумах - Правила поведения - Как зарегистрироваться?
Рейтинг@Mail.ru
Chepelivski Vitali 1999-2021 © Карта форума